PREZENTARE ACTIVITĂȚI PROIECT

Ajutor în privinţa Caută cursuri

ORIENTARE IN CARIERA

Principala activitate a proiectului este reprezentată de concursul de traduceri destinat elevilor claselor liceale care  urmăreşte parteneriatul şi colaborarea actorilor  implicaţi în vederea promovării unui sistem educaţional de calitate la baza căruia se află elevul şi nevoile sale. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului prevede traducerea de texte funcţionale/ literare în şi din limba engleză/ limba franceză- limba română (elevii au de tradus 2 texte la prima vedere, un text din limba română în limba engleză/ franceză si unul din limba engleză/ franceză în limba română, într-un interval de 90 de minute). Concursul se  desfăşoară simultan în toate şcolile partenere şi/ sau înscrise la activitate, în regim on-line pe platforma ReteauaEDU.ro powered by Moodle România, în mai multe serii de examinare (pentru a permite participarea nediscriminatorie a elevilor), desfășurate, simultan, în toate instituțiile participante, în acelaşi interval orar şi cu limită prestabilită de timp (testele sunt programate pentru a se deschide și închide automat la ore exacte astfel încât să se  respecte intervalul precizat). Concursul, tematica și modalitatea de desfășurare vizează atât dezvoltarea la elevi a competenţelor lingvistice de comunicare în limbi străine conform CECRL cât şi a competenţelor digitale şi de utilizare a tehnologiilor de comunicare moderne, conform cerinţelor societăţii actuale şi implicit a pieţei muncii aflate într-un proces continuu de dezvoltare. Concursul va fi precedat şi de o simulare pentru ca toţi participanţii să se poată familiariza cu condiţiile de desfăşurare ale acestuia.